Akčná výzva k blogu 011 – Stiahni si eBook s informáciami, ako založiť a viesť vlastný mentorský tím

V tomto dokumente nájdeš:
• šablóny emailov a textov, ktoré som rozposielal ľuďom, ktorých som oslovoval, aby prijali moje pozvanie stať sa členmi mentorských online stretnutí podnikateľov
• naša štruktúra mentorských stretnutí
• roly mentorského tímu