Ako sa naučiť čítať aspoň dvakrát rýchlejšie?

LR Blog no.9 - Ako sa naučiť čítať aspoň dvakrát rýchlejšie_

Všetci veľa čítame. Či už emaily, blogy, knihy, atď. V tomto článku sa venujem práve téme rýchleho a hlavne efektívneho čítania. K tomu pridávam aj online nástroj, ktorý ti pomôže zlepšiť sa v čítaní.

V tomto článku sa dozvieš:

 • Ako sa mi podarilo naučiť čítať viac ako dvakrát rýchlejšie

 • Ako efektívne čítať knihy a iné materiály
 • Ako rýchlo čítaš ty?

 • Ako sa môžeš naučiť čítať ešte rýchlejšie a efektívnejšie

Ak teda tráviš priveľa času čítaním, alebo naopak, máš na čítanie málo času, a preto chceš vedieť čítať rýchlejšie, tento článok práve pre teba.

Ako ma to napadlo a prečo som sa začal učiť rýchlo čítať?

Keď sme raz spolu s manželkou čítali jeden zaujímavý článok, zistil som, že kým sa ja dostanem na koniec strany, Zitka už dávno čaká, kedy konečne dočítam, aby sme mohli otočiť list. Pýtal som sa jej, ako to robí, že takto rýchlo vie prečítať celý text. Povedala mi asi čím to je, ale sama presne nevedela. Tak som sa išiel poradiť s Googlom a ten nesklamal ;).

Čo som zistil?

Každý sa môže zdokonaliť v čítaní aj v dospelosti!

A čo s ušetreným časom, ktorý by si inak trávil zdĺhavým čítaním? To už je na tebe. Ja sa snažím zefektívňovať moje aktivity preto, aby som ušetrený čas mohol venovať výlučne veciam, ktoré ma vedú k napĺňaniu mojich životných cieľov. (Viac o tom, ako si hľadať svoje vlastné životné ciele a zároveň náš príbeh o tom, ako z nemysliteľného sa v našej rodinke stalo skutočným, nájdeš v článku Robiť čo ťa baví vs. Robiť čo musíš).

Trocha teórie o čítaní, ktorá ti prezradí ako sa zlepšiť

O teórii čítania sa začali publikovať vedecké články už koncom 19. storočia. Ale čo bolo zaujímavé, najväčší boom nastal počas 1.sv. vojny. Niektorí piloti mali problémy s rozpoznávaním obrysov priateľských a nepriateľských lietadiel. Pre nich sa vymyslel prístroj s názvom „tachyskop“, ktorý premietal fotografie vojnových lietadiel v rôznych časových intervaloch a tie sa postupne skracovali. Takto sa piloti cvikom naučili zachytiť obraz vo veľmi krátkom čase. Po vojne sa tento prístroj začal používať na výučbu rýchleho čítania.

Na základe týchto zistení sa tomu začali venovať aj vedci a došli k nasledovným záverom. Pohyb očí pri čítaní nie je plynulý: oko sa pri čítaní vždy na chvíľu v riadku zastaví a „zafixuje“ na danú časť textu, aby ho mozog mohol spracovať. Potom preskočí ďalej v riadku.

Dostal som sa k niekoľkým metódam a cvičeniam, ako sa naučiť rýchlo čítať a všetky z nich sa zameriavali presne na túto skutočnosť: kľúčové je zachytiť čo najviac textu na jednu fixáciu (resp. zvýšiť zrakové rozpätie na jednu fixáciu).

Dva hlavné činitele

Čiže hlavnú úlohu tu hrajú tieto dva hlavné činitele:

 1. Zrakové rozpätie – čo je vlastne schopnosť oka prečítať text na jednu fixáciu. Čo je ale podstatné, toto je naučená schopnosť, ktorú možno tréningom podstatne zlepšiť.

  Rýchločítanie - Zrakové rozpätie

  Rýchločítanie – Zrakové rozpätie

 1. Počet fixácií – tzn. počet zastavení oka v riadku

  Rýchločítanie - Fixácie

  Rýchločítanie – Fixácie

Zlozvyky pri čítaní

Pri čítaní boli zistené aj rôzne zlozvyky, ktoré možno aj nevedomky používame. Jedným z nich je subvokalizácia, ktorú si väčšina z nás prináša zo základnej školy. A ja nie som výnimka. Jedná sa o to, že častokrát napísané slovo (napr. „auto“) vyslovíme v aspoň v duchu. Mozog si to slovo vtedy „vypočuje“ a až potom spája s predstavou. Podľa zistení, takýto čitateľ môže prečítať max. 250 slov za minútu, čo je dosť limitujúce, keďže mozog je schopný prečítať násobne viac slov za minútu.

Ako čítam ja?

Ja to robím takto:

 1. Pred čítaním každej knihy, článku, alebo iných materiálov, si zadefinujem, čo sa chcem dozvedieť a aké informácie potrebujem nájsť

 2. Podľa typu dokumentu, volím vhodnú metodiku čítania:

  1. Informačné čítanie – používam len na zoznámenie sa s dokumentom, kde čítam hlavne nadpisy a zhrnutia kapitol. V podstate niečo na štýl prelistovania novín, aby som zistil čo v texte je

  2. Kurzorické čítanie – veľmi rýchly spôsob prebehnutia textu v knihe. Väčšinou mám vtedy v ruke ceruzku alebo zvýrazňovač a zaznačujem si podstatné veci v knihe, resp v digitálnom dokumente si zaznačím dôležité časti inou farbou. K týmto častiam textu sa potom neskôr vraciam.

  3. Selektívne čítanie – tento spôsob využívam len vtedy, keď hľadám konkrétnu informáciu v texte. Zameriavam sa len na kľúčové slová v texte, ktoré potrebujem nájsť. V digitálnych dokumentoch je to jednoduché, keďže v nich stačí vyhľadať v texte konkrétne kľúčové slovo

  4. Statarické čítanie – je obyčajné čítanie, kedy čítam text pomaly a dôkladne. Týmto spôsobom čítam časti, ktoré som si zaznamenal pri kurzorickom čítaní. Takto čítam hlavne, keď čítam o veciach, o ktorých ešte neviem veľa, alebo je to úplne pre mňa neznáma téma

  5. Kombinované čítanie – je kombináciou predchádzajúcich metód. Túto metódu využívam asi najčastejšie. Viac o tom ako to vyzerá v praxi, čítaj ďalej v mojom príklade ako čítam novú knihu

Čo je potrebné vedieť je, že nie je vždy vhodné čítať rýchlo. Hlavne ak sa jedná o témy, do ktorých sa ešte nevyznáš.

Príklad

Ak dostanem do ruky novú knihu napr. o riadení IT projektov, nikdy ju nečítam od začiatku až do konca, ale prečítam si ju 3 krát takto:

Ukážka jednej z mojich kníh - Vytvorené záložky na rýchle nájdenie dôležitých častí

Ukážka jednej z mojich kníh – Vytvorené záložky na rýchle nájdenie dôležitých častí

Ukážka jednej z mojich kníh - Zvýraznené dôležité časti a napísané poznámky, ktoré ma v čase čítania k tomu napadli

Ukážka jednej z mojich kníh – Zvýraznené dôležité časti a napísané poznámky, ktoré ma v čase čítania k tomu napadli

1. krát – Informačné čítanie:

Väčšinou si najskôr prečítam zadnú časť knihy, prejdem si obsah a prípadne si prelistujem každú kapitolu a zameriam sa na úvod a zhrnutie kapitoly, kde sa väčšinou dozviem podstatu toho, čo chcel autor povedať. Tento spôsob čítania knihy netrvá dlho a dá sa z toho spraviť celkom dobrý obraz o knihe. Takto napr. si prezerám knihy v kníhkupectve a na základe toho, či ma zaujme, knihu si kúpim alebo nechám tak.

2. krát – Kurzorické čítanie:

Aj keď už mám v ruke knihu, ktorá ma zaujala, aj tak ju nečítam celú od začiatku až dokonca do detailov. Preletím knihou tak rýchlo ako len viem. Tu je potrebné mať široké zrakové rozpätie a vedieť správne fixovať očami. Časti, ktoré ma zaujímajú si zaznačujem, zvýrazňujem alebo si lepím papieriky, aby som sa vedel dostať neskôr späť. Pointou tohto čítania, je dostať obraz o čom kniha je, nasať čo najviac informácií a poznamenať si kľúčové časti tak, aby som sa k nim vedel rýchlo dostať neskôr.

Častokrát po takomto prečítaní knihu odkladám.

3. krát – Statarické čítanie:

K dôkladnému čítaniu sa dostanem len vtedy, keď potrebujem dané časti z knihy aplikovať. Vtedy knihu vezmem, nájdem si podľa štítkov časť, ktorú potrebujem, sadnem si a čítam tak, aby som text pochopil do detailov a vedel informácie aplikovať. Ak sa jedná napr. o knihu v ktorej sa píše o písaní predajných textov, detailne si ich pozriem až vtedy, keď tieto znalosti budem potrebovať využiť v praxi. Podstatné však je, že viem, kde tieto informácie okamžite nájsť.

Aj v tejto metóde je podstatná schopnosť správne fixovať text a mať čo najširšie zrakové rozpätie. To mi dovoľuje čítať text dostatočne rýchlo.

Kurz, na ktorom som sa zatiaľ naučil čítať viac ako 2x rýchlejšie

Po browsovaní som natrafil na viaceré spôsoby, ako čítať rýchlejšie. Zaujalo ma, že existujú aj online kurzy a okamžite som sa zameral len na ne. Vyskúšal som dva prístupy a veľmi sa mi osvedčil online kurz Legentas, ktorý nájdeš na stránke https://www.legentas.com/. Kurz je dostupný aj v slovenčine.

Momentálne kurzom stále prechádzam a tu je screenshot z toho, ako kurz vyzerá a z aktuálneho stavu môjho progresu v čítaní ;).

Rýchločítanie - Úvodná obrazovka

Rýchločítanie – Úvodná obrazovka

V hornom grafickom menu je zobrazený aktuálny stav toho, ako sa mi vo výučbe darí.

Kurz sa skladá zo 14 hlavných lekcií. Po ich prejdení dostávaš certifikát absolventa. Potom nasledujú dobrovoľné, ale odporúčané bonusové lekcie na zdokonalenie sa.

Každá jedna lekcia obsahuje tieto 4 cvičenia:

 1. cvičenie na rozširovanie zrakového rozpätia (dĺžka oficiáne cca 10 min, ale mne to trvá asi dvakrát toľko 🙂 )

 2. teória správneho rýchleho čítania s kvízom na konci. Tu sa dozvieš veľa zaujímavých vecí, napr.

  1. rôzne prístupy čítania pri rôznych tipoch materiálov

  2. zlozvyky pri čítaní a ako sa im vyvarovať

 3. cvičenia na fixácie očí. Pravdupovediac, tieto mi robia najväčšie problémy a trávim pritom niekedy aj polhodinu oproti odhadovanej dĺžke 12 minút. Tieto cvičenia sa zameriavajú na správne a plynulé pohyby očí po texte

 4. Záverečný test vyhodnocuje aktuálnu rýchlosť čítania po ukončení lekcie

Po ukončení každej lekcie, mám prístup k detailným štatistikám môjho progresu. Len ako príklad, ukážem zopár „grafíkov“.

Rýchločítanie - Graf rýchlosti čítania

Rýchločítanie – Graf rýchlosti čítania

Rýchločítanie - Aktuálna rýchlosť čítania

Rýchločítanie – Aktuálna rýchlosť čítania

Rýchločítanie - Detailné štatistiky

Rýchločítanie – Detailné štatistiky

Tvorcovia kurzu odporúčajú prechádzať každý deň jednou lekciou. Ako vidíš, ja to takto nerobím. Nie preto, že to nie je dôležité. Ale jednoducho popri aktivitách, ktoré mám to nie vždy stíham. Určite však odporúčam pravidelnosť. Ak by sa ti podarilo venovať sa tomu každý deň, verím že tvoj progres bude znateľnejší ako môj ;).

Viac o kurze a o tom ako funguje metodika výučby nájdeš na https://www.legentas.com/svk/how-does-it-work

Výsledky súťaže

Spolu s týmto článkom bolo možné zapojiť sa do súťaže o licenciu zdarma na online kurz rýchleho čítania Legentas. Losovanie prebehlo férovo. Priebeh zlosovania v tomto videu.

Víťazom sa stala a hlavnú cenu „Online kurz rýchleho čítania zdarma“ získala: Marianka Fukasová

Druhú cenu, 50% zľavu na ten istý kurz získala: Veronika Janhubová

Gratulujem a verím, že budete tento blog čítať niekoľkokrát rýchlejšie 😉

Akčná výzva

Spoznaj svoju aktuálnu rýchlosť čítania a napíš nám ju do komentára.

Predtým, ako sa kurz začne, budeš musieť prejsť vstupným testom, v ktorom zistíš svoj aktuálny stav rýchlosti čítania.

Choď na https://www.legentas.com/svk/registration a zaregistruj sa zdarma.

Registráciou získaš:

 1. Test rýchlosti čítania

 2. Teoretické základy rýchleho čítania

 3. Tri výučbové lekcie

 4. Prístup k nástrojom, ktoré ti dopomôžu zdokonaliť sa v čítaní

Po prvom prihlásení si sprav test rýchlosti čítania a sharuj to dole v komentároch.

Získaj 10% zľavu na tento kurz

Ak po ukončení verzie zdarma, budeš chcieť pokračovať vo výuke rýchločítania kurzom Legentas, ako čitateľ tohto blogu, môžeš získať 10% zľavu na tento kurz takto:

 • Choď na stránku https://www.legentas.com/svk/price
 • Vyplň všetky povinné údaje (Meno, Priezvisko, Email, Adresa, …)
 • V časti „Promo kód“ zadaj „LADISLAVRYDZYK„. Je potrebné zachovať veľkosť písmen!
Legentas - Uplatnenie 10% zľavy na kurz

Legentas – Uplatnenie 10% zľavy na kurz

 

Verím, že tento článok bol pre teba užitočne stráveným časom. Ak áno, pls zdieľaj tento článok svojim známym, prípadne mi napíš svoje postrehy do komentárov.

 


Zdroje informácií a obrázkov zverejnených v článku

 1. https://www.legentas.com/svk/how-does-it-work
 2. Ebook– poskytnutý ako výučbový materiál k online kurzu
Komentáre
 1. Juraj P. píše:

  Cau Laci, na teste som mal 219 slov.

 2. Janka Drobná píše:

  Ten kurz je výborný. Na začiatku som našiel iba pár typov http://bezbolestneucenie.sk/rychle-efektivne-citanie/ ale tento kurz je proste niečo viac.

 3. Michal Compel píše:

  Rád by som dodal, že rýchločítanie je technika efektívneho čítania. Umožní Vám čo najrýchlejšie a s najväčším prínosom prečítať daný dokument, dostať z neho to najdôležitejšie a čo najdlhšie si to pamätať. Knihu prečítate za dva večery, ale môže zmeniť celý život. Čítanie teda je najvýnosnejšia investícia, aká existuje. Túto extrémne výnosnú investíciu chceme robiť čo najčastejšie, čo najviac, pri čo najnížších časových nákladoch. Po mesiaci tréningu získate rýchlosť 500 slov za minútu. So šťastím a úsilím aj viac.

  Zaujalo Vás to? Tak Vás možno bude zaujímať aj kurz rýchleho čítania:
  http://bezbolestneucenie.sk/kurz-rychleho-citania/

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.