Ako som vybral ten „správny“ podnikateľský nápad?

LR Blog no.13 - Ako vybrať ten správny podnikateľský nápad_

Dlho som rozmýšľal o tom, v čom podnikať. Nápady a aj prvé pokusy o podnikanie boli od freelancingu, cez softvérové služby (SaaS) až po hardwarové produkty. Možností bolo niekoľko a bolo sa treba rozhodnúť.

V tomto článku predstavím svoj podnikateľský zámer a cestu akou som sa k nemu dostal. Zároveň na konci článku ponúkam na stiahnutie aj môj postup pri rozhodovaní, do akej oblasti podnikania sa najskôr pustiť, aby som trávil na ňom čo najmenej času, vynaložil tomu čo najmenej nákladov, ale zároveň naplno spĺňal moju víziu.

Ako som prichádzal s nápadmi podnikateľských zámerov?

Sadol som si teda a začal so zoznamom toho, čo chcem robiť. A nemuseli to byť nevyhnutne činnosti, ktoré robiť už viem, pretože ak by som niečo naozaj chcel robiť a napĺňalo ma to, tak by som sa to naučil robiť.

Váš život je obmedzený, tak ním neplytvajte a nežite život niekoho iného. – STEVE JOBS

Na začiatok som sa musel oslobodiť od myšlienky, ktorá stále behala mojou hlavou, či sa vôbec tou aktivitou, ktorú idem napísať, aj uživím. Bolo ale nevyhnutné dať to bokom, nech ten zoznam obsahuje len aktivity, ktoré ma bavia a o ktorých som si vedel predstaviť, že by som pri jej vykonávaní aj zároveň oddychoval a robil to rád.

Premýšľajte nezávisle. Hrajte šachy, nebuďte figúrkou na šachovnici. – RALPH CHARELL

Viem o viacerých stratégiách a spôsoboch ako vyberať zameranie v čom podnikať a čo má potenciál úspechu. Ja som si vybral nasledovný postup, v ktorom si odpovedám na nasledovné tri otázky:

 1. Robím to rád? – Vybral  som si obor, ktorý ma zaujíma a robí mi radosť, keď sa tomu venujem
 2. Viem touto aktivitou pomáhať ľuďom?
 3. Viem si predstaviť, akým spôsobom by som mohol na tejto aktivite zarábať?

Čo som už robil v minulosti a mal som z toho radosť? Mohla to byť aj moja predchádzajúca práca, dobrovoľníčenie, hobby a pod. V tomto bode mi pomohli výsledky z „Historického testu“, o ktorom som písal v článku Najskôr spoznaj v čom si dobrý a zameraj sa na to! [časť 1]. Z tohto som odpozoroval na sebe, čo ma zaujíma, resp. som našiel oblasti, ktoré by som sa rád naučil.

Takýmto spôsobom som mal v zozname asi 10 podnikateľských nápadov.

Ako to chcem robiť?

Jednoznačne som sa chcel pridŕžať toho, čo ma zaujíma a čo by som chcel ďalej rozvíjať. Nechcel som sa zamerať na niečo, čo by mi mohlo potenciálne vyniesť peniaze a pritom by ma to nebavilo. Verím a vidím totiž, že najúspešnejší ľudia pracujú na tom, do čoho sú zahltení a žijú tým. Takto môžem aj niečo po sebe zanechať.

Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia. – R. W. EMERSON

Príležitosť pre mňa som videl v nájdení toho, kde by som mohol pridať hodnotu k tomu čo ma baví. A to by som mohol ponúknuť. Zobral som si teda svoj zoznam a napísal si, ako by som transformoval to čo ma baví na službu/produkt a čo by som mohol k tomu ešte pridať, aby sa jeho hodnota pre ostatných ešte zvýšila. Vždy som však rozmýšľal v malom, tzn. mal som na zreteli, že nechcem rozbiehať veľký podnik. To mi pomáhalo, aby som nevylietol až do veľkých výšok, čo sa týka ponúkaných služieb/produktu.

Hodnota v tomto príklade pre mňa znamená niečo, čo pomáha ostatným. A nemyslím to len v zmysle, ako by im to mohlo pomôcť, aby som za to dostal zaplatené. Snažím sa odmyslieť najskôr všetko, čo by mi mohlo pripomenúť, čo by som z toho mohol mať. Zamýšľať sa nad tým, čo by ľuďom ozaj pomohlo a z čoho by mali radosť, čo by im pomohlo vyriešiť ich problémy a trápenia. V konečnom dôsledku ide o to, prísť na to, ako môžem ľuďom čo najlepšie poslúžiť.

Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vaším služobníkom, a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. – Mk 10,43-44

Definícia modelu začiatku podnikania

Na to som si spísal kritériá, ako si vlastne predstavujem, aby moje podnikanie vyzeralo a čo by malo obnášať. U mňa to vyzeralo asi takto:

 • Model „Rob to čo ťa baví a napĺňa“ – Nie je nič horšie ako robiť to v čom nevidím radosť z vykonanej práce a naplnenie.
 • Prevencia proti znechuteniu svojho hobby – Vymyslieť stratégiu podnikania tak, aby som si robenie toho, čo ma baví neznechutil, ale bolo to stále potešením a aj oddychom
 • Nízke počiatočné náklady – Som manželom a otcom a rodina sa nám rozrastá. Zároveň som typ človeka, ktorý sa hypotékam vyhýba ako sa len dá. Z týchto dôvodov, podnikanie musí mať minimálne počiatočné náklady – max. 1000 EUR
 • Rozbehnutie podnikania max. do roka
 • Príjmy musia na začiatok minimálne pokryť náklady našej rodiny (a vyjadril som si to aj číselne)
 • Sloboda – Podnikanie z odkiaľkoľvek. Mať možnosť podnikať z akéhokoľvek miesta (či už od nás z domu, USA alebo Afrika, proste odkiaľkoľvek) a riadiť si čas a tempo práce
 • Zadefinoval som si aj max. počet zamestnancov/outsourcovaných služieb – nemám totiž v pláne budovať veľkú firmu. Má to byť mikropodnik s 1 až do max 5 zamestnancov. Myslím si totiž, že budovanie veľkého podniku, by ma skôr od mojich cieľov odviedlo
 • Toto podnikanie musí byť možné ďalej rozbiehavať/dolaďovať aj popri prípadnom riadnom zamestnaní – to v prípade, ak finančné rezervy v našej rodine poklesnú  a budem si musieť nájsť prácu na vykrytie nákladov

Vízia podnikania

Cieľom tohto podnikania, nebude vytvoriť zamestnanie pre samého seba, ale snažiť sa nastaviť podnikanie tak, aby malo potenciál na generovanie pasívnych príjmov – t.j. nastavenie systému podnikania tak, aby zarábalo aj v čase, keď už ďalej nevyvíjam aktivity priamo spojené s podnikaním, prípadne sú tieto aktivity minimálne.

Niektorí sa ma už pýtali, či už príliš nelietam a či to nie je priskoro sa nad týmto zamýšľať ešte predtým ako vôbec som niečo začal robiť. Som presvedčený, že otázka o vízii je jednou zo základných otázok, ktoré si treba na začiatok klásť a zodpovedať. Pretože, ak by som chcel, aby moje podnikanie bolo niečim čo ma baví natoľko, že by som sa chcel tomu venovať ako svojej hlavnej pracovnej činnosti, postavil by som všetky aktivity tak, aby viedli k jeho naplneniu. Ak však chcem vybudovať podnikanie, ktoré bude generovať pasívny príjem, budem už predom vedieť niektoré aktivity smerovať tak, aby boli pripravené práve pre možnosť generovania pasívnych príjmov. Akúkoľvek víziu s týmto podnikaním by som mal, pomôže mi to zorientovať sa v tom, čo chcem a potom aj správne nastavovať procesy a vykonávať aktivity, ktoré ma k tomu dovedú.

Nehovorím o tom, že je to stopercentná cesta k úspechu, ale hovorím o tom, že by som mal vedieť v prvom rade čo chcem a až potom začať na základe toho konať.

Ako som vybral jeden konkrétny podnikateľský nápad?

Mnohí premýšľajú o podnikaní, ako o aktivite, ktorá by ich mala sprevádzať celým životom. O podnikateľskom nápade, do ktorého sa musíš vložiť naplno a žiť ním dlhé roky. Ak sa v tom vidíš, skús sa na to pozrieť inak. Dostal som nasledovný tip, ktorý v najbližších dňoch idem otestovať.

„Skús sa na tvoje podnikanie pozrieť ako na aktivitu, ktorá ťa bude sprevádzať tvojich ďalších 90 dní. Ak sa zameriaš len na túto jednu vec, môžeš spraviť seriózny progres smerom vpred a uvidíš ako sa ti podarí napredovať a či je to vôbec také ako si si predstavoval. Ak sa však pomedzi to budeš venovať aj ďalším „super nápadom a aktivitám“, s veľkou pravdepodobnosťou ostaneš stáť na tom istom mieste.“

Pri výbere jedného konkrétneho podnikateľského nápadu som sa riadil tzv. „Rozhodovacou tabuľkou“, ktorú si môžeš stiahnuť tu.

Moja oblasť podnikania

Na začiatok som si vybral oblasť v ktorej som doma, a to programovanie v SAP-e. Podnikanie v tejto oblasti, ktoré má potenciál nadobudnúť pasívny príjem je nasledovný: „vyučovanie ľudí, ktorí majú záujem o programovanie v SAP-e cez internet, formou online kurzov“ (viac o tomto podnikateľskom modely nájdeš v tomto článku  o tom, ako vytvárať pasívny príjem z online tréningov).

Akým spôsobom?

 1. Budem hľadať ľudí, ktorí majú o programovanie v SAP-e reálny záujem
  • Prvým zdrojom budú portály online univerzít na získavanie kontaktov
  • Ďalším zdrojom kontaktov bude tzv. „Launch team“ na štýl Apple, ktorý momentálne budujem
 2. Získané kontakty presmerujem na svoj tréningový portál, kde budem poskytovať školenia s vyššou pridanou hodnotou oproti tréningom, ktoré budem zverejňovať na portáloch online univerzít
 3. Automatizácia procesov – plánujem zautomatizovať procesy, ktoré sa zautomatizovať dajú, aby som tak mohol „spasívniť“ čo najviac aktivít, a tak získal čas na svoju rodinu
  • Komunikácia so študentami
  • Predaj kurzov
  • Platby

Moje konkrétne experimenty a stratégie budem zverejňovať pre ľudí zaregistrovaných v mojom newslettry. Ak ťa táto téma zaujíma, môžeš sa zaregistrovať napr. na tejto stránke. Tieto stratégie nebudem zverejňovať v rámci článkov môjho blogu.

Všetkého veľa škodí

Čo je ale podstatné, aby sa mohlo niečo zmeniť je: „Treba hlavne začať!“ Mal som totiž tendenciu študovať viac a viac. Ale namiesto toho, aby ma to posúvalo vpred, začalo to mať opačný efekt: začalo mi to brániť napredovaniu, pretože som zisťoval, čo všetko ešte neviem a čo by bolo dobré ešte sa naučiť. Každý kto je perfekcionista ako ja, vie o čom hovorím. Tohto sa však treba zbaviť čím skôr.

Čítanie od istého veku príliš odvádza myseľ od kreativity. – ALBERT EINSTEIN

Na začiatok je potrebné mať hlavne dostatočne silnú motiváciu a smer kadiaľ chcem ísť. Ostatné sa už po ceste doladí. Nechcem tým aby ste ma chápali zle, že je dobré dať von nekvalitné produkty. To nie, ale treba nájsť mieru medzi kvalitou a rozhodnutím ísť konať. Ak poznáte Paretovo pravidlo, tak presne o tomto hovorím. V mojom prípade pri štúdiu to znamenalo to, že 80% nutnej teórie na začatie podnikania mi zabralo 20% času. Akonáhle som začal venovať viac času a energie do štúdia, mnohé veci sa začali opakovať a na nájdenie zvýšných 20% informácií, ktoré možno ani nebudem potrebovať pri svojom podnikaní, mi začalo zaberať omnoho viac času. To isté pravidlo využívam pri mnohých veciach, ktorými sa riadim (viac o Paretovom pravidle napíšem v inom článku).

Sú tieto podmienky reálne?

Po zadefinovaní si základných rámcov toho, ako si predstavujem, aby moje podnikanie vyzeralo, a zamyslením sa nad tým čo viem a čo by som mohol prípadne ponúknuť, musel som sa zamyslieť nad tým, nakoľko je reálne také niečo dosiahnuť a hlavne ako. Na začiatku sa mi to zdalo utopistické a idealistické. Začal som ale hľadať možnosti, googliť a zisťovať, že čo sa s týmto dá spraviť. Hľadal som najskôr, či niekto takéto už niečo dokázal. Ak niekoho nájdem, budem vedieť, že sa to naisto dá a budem sa snažiť na tohto človeka kontaktovať a získať od neho čo najviac informácií, ako sa len dá. A veľmi ma prekvapilo, keď som našiel prvého človeka, ktorý dokázal takto podnikať. Hneď ma to naštartovalo zisťovať viac a zistil som, že takýto štýl podnikania na svete je už rozbehnutý. Takto som sa dostal k menám ako Chriss Guillebeau, Tim Ferris, Patt Flynn, Bryan Harris a ďalší.

Vytipoval som si teda niekoľkých z nich, od ktorých som sa chcel učiť všetko o tom, ako rozbehli svoje podnikanie a nahlásil som sa na odber ich newslettrov, podcastov a všetkých dostupných materiálov, ktoré zverejňovali. Nasledovali stovky hodín strávených štúdiom, čítaním kníh, blogov, počúvaním podcastov, sledovaním vídeí a vo finále skúšaním. Zistil som, že na začiatku moja odvážna idea, nie je až taká odvážna a nepredstaviteľná. Vyžaduje si ale naučiť sa niektoré princípy a následne spôsoby akými sa dostať k cieľu.

Výsledok z toho pre mňa bol, že je to možné. A aby som splnil svoje podmienky svojho modelu podnikania a víziu, bude musieť ísť o mikropodnik, ktorý bude fungovať bezvýhradne na internete.

A čo ak to nevyjde?

Čo sa stane ak to celé nevyjde? Nebude to blamáž a to rovno pred toľkými čitateľmi? Možno. Isté však je, že model online mikro-podnikania, ktorý som si vybral, funguje a je vo svete prítomný. Nebude to teda o tom, že to nefunguje, ale zamyslieť sa nad tým, čo som spravil zle. Nie je rozumné očakávať, že všetko vyjde hneď na prvýkrát. Na druhej strane, bola by hlúposť zobrať to ľahkovážne a myslieť si, že to ani nevyjde. To nie, netreba len zabúdať na to, že niečo sa nemusí vydariť a rátať s tým, aby to neprekvapilo, ale bol som na to pripravený a vedel prípadne na to dostatočne flexibilne a kreatívne reagovať.

Ak by sa to ale nepodarilo dostatočne naštartovať celé za jeden rok, máme aj plán B, ktorý ráta s tým, že projekt je nastavený tak, aby sa dal postupne dobudovávať aj popri zamestnaní. Hlavnou úlohou bude u mňa čím skôr vytvoriť produkt, ktorý postupne začnem zviditeľňovať a ponúkať na predaj. Čiže rozbehnutie by malo byť otázkou času.

Skeptici by sa opýtali, že čo ak to nevyjde ani tak? Moja odpoveď bude vždy nasledovná aj keď to celé nevyjde:

„No a čo, že to nevyšlo? Stále budem spokojný s tým, že som sa tvrdo, ale férovo pokúšal spraviť všetko čo som vedel pre to, aby sa mi to podarilo a zároveň mohol som žiť život najlepšie ako som vedel.“

Akčná výzva

Pripravil som pre teba dokument na stiahnutie, kde nájdeš moju excelovskú tabuľku, na základe ktorej som si zadefinoval moje potenciálne možnosti podnikania a kľúč ktorý mi pomohol rozhodnúť sa v akej oblasti začať. Kľúč, ktorý mi pomohol zadefinovať si podnikateľskú aktivitu, ktorá ma baví a zároveň mi pomáha kráčať vpred v mojich cieľoch a v cieľoch našej rodiny.

Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery – Príslovia 16,3

V najbližšej dobe začnem spúšťať tento prvý podnikateľský projekt. Ak chceš vedieť o všetkých mojich experimentoch a stratégiách, ktoré robím, prípadne ak sa chceš zapojiť do mojich testovacích aktivít, uisti sa, že si zaregistrovaný v mojom newslettry, cez ktorý ti pošlem viac informácií. Prihlásiť sa môžeš aj tu.

Prajem veľa zdaru 😉

Komentáre
 1. Karol píše:

  Vdaka za paradny clanok! Moj podnikatelsky napad uz dlhsie analyzujem, studujem a preberam a stale som sa k nemu nemohol odhodlat. Odpovedami na otazky, ktore si si kedysi kladol aj ty som sa uistil, ze som na spravnej ceste a ze treba uz len spravit ten „leap of faith“ a pustit sa naplno do toho. Vdaka Bohu za Teba a tento blog 🙂 Drzim palce

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.